นายบุญแสง  พรนิคม
นายบุญแสง พรนิคม
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด
สายด่วนนายก 095-916-6203

แบบสำรวจความต้องการการพัฒนาของพนักงาน

แบบประเมิน ITA บุคคลภายนอกที่มาใช้บริการ
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
การบริการประชาชน
E-Service
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
23   คน
สถิติทั้งหมด
29178   คน
เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2560

หัวหน้าส่วนราชการ

ชื่อ - นามสกุล :
นางสาววิชญาภรณ์ บัวผัน
ตำแหน่ง :
ปลัดเทศบาลตำบลโนนสะอาด
เบอร์ติดต่อ : 065-5497953
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายฉลาด บุญสะอาด
ตำแหน่ง :
รองปลัดเทศบาลตำบลโนนสะอาด
เบอร์ติดต่อ : 089-7203142
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวพัฒนาพร ฉลองธรรม
ตำแหน่ง :
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์ติดต่อ : 081-8733328
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางรักษิณา หลาวมา
ตำแหน่ง :
ผอ.กองคลัง
เบอร์ติดต่อ : 065-3081395
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายดำรงณ์ เรืองประทุม
ตำแหน่ง :
ผอ.กองช่าง
เบอร์ติดต่อ : 098-5044804
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสุกานดา แสงรัตน์
ตำแหน่ง :
ผอ.กองการศึกษา
เบอร์ติดต่อ : 094-2914756
อีเมล์ :