นายชั้นฟ้า   ทีภูเวียง
นายชั้นฟ้า ทีภูเวียง
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด
สายด่วนนายก 098-915-4946
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนแม่บทเทคโนโลยีและการสื่อสาร
ผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานผลการประเมิน (LPA)
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
17   คน
สถิติทั้งหมด
18460   คน
เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2560

หัวหน้าส่วนราชการ

ชื่อ - นามสกุล :
นางภาวิณี พุทธศรี
ตำแหน่ง :
ปลัดเทศบาลตำบลโนนสะอาด
ชื่อ - นามสกุล :
นายฉลาด บุญสะอาด
ตำแหน่ง :
รองปลัดเทศบาลตำบลโนนสะอาด
ชื่อ - นามสกุล :
นางเนตรดาว แสนเภา
ตำแหน่ง :
หัวหน้าสำนักปลัด
ชื่อ - นามสกุล :
นางรักษิณา หลาวมา
ตำแหน่ง :
ผอ.กองคลัง
ชื่อ - นามสกุล :
นายดำรงณ์ เรืองประทุม
ตำแหน่ง :
ผอ.กองช่าง
ชื่อ - นามสกุล :
นางสุกานดา แสงรัตน์
ตำแหน่ง :
ผอ.กองการศึกษา