นายบุญแสง  พรนิคม
นายบุญแสง พรนิคม
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด
สายด่วนนายก 095-916-6203

แบบสำรวจความต้องการการพัฒนาของพนักงาน

แบบประเมิน ITA บุคคลภายนอกที่มาใช้บริการ
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
การบริการประชาชน
E-Service
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
23   คน
สถิติทั้งหมด
29178   คน
เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2560

กองคลัง

ชื่อ - นามสกุล :
นางรักษิณา หลาวมา
ตำแหน่ง :
ผอ.กองคลัง
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายโกเมน ฝ่ายดำ
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
น.ส.ดวงกมล บุญฤทธิ์
ตำแหน่ง :
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสุนทร นูสีหา
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานพัสดุ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวอนุศรา พรมนนท์
ตำแหน่ง :
ผุ้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินฯ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
น.ส. วิไลลักษณ์ ทูลพุทธา
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
น.ส. นีรนุช การภูมิ
ตำแหน่ง :
ช่วยงานพัสดุ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางภัคอมร ไกรเวียง
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
น.ส.จุรีรัตน์ แซงราชา
ตำแหน่ง :
ช่วยงานการเงินฯ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1