นายชั้นฟ้า   ทีภูเวียง
นายชั้นฟ้า ทีภูเวียง
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด
สายด่วนนายก 098-915-4946
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนแม่บทเทคโนโลยีและการสื่อสาร
ผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานผลการประเมิน (LPA)
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
31   คน
สถิติทั้งหมด
18339   คน
เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2560

กองคลัง

ชื่อ - นามสกุล :
นางรักษิณา หลาวมา
ตำแหน่ง :
ผอ.กองคลัง
ชื่อ - นามสกุล :
-ว่าง-
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ชื่อ - นามสกุล :
น.ส.ดวงกมล บุญฤทธิ์
ตำแหน่ง :
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ชื่อ - นามสกุล :
นายสุนทร นูสีหา
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานพัสดุ
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวอนุศรา พรมนนท์
ตำแหน่ง :
ผุ้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินฯ
ชื่อ - นามสกุล :
น.ส. สมซา ผิวนางาม
ตำแหน่ง :
ช่วยการเงินและบัญชี
ชื่อ - นามสกุล :
น.ส. วิไลลักษณ์ ทูลพุทธา
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
ชื่อ - นามสกุล :
น.ส. นีรนุช การภูมิ
ตำแหน่ง :
ช่วยงานพัสดุ
ชื่อ - นามสกุล :
นางภัคอมร ไกรเวียง
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ชื่อ - นามสกุล :
น.ส.จุรีรัตน์ แซงราชา
ตำแหน่ง :
ช่วยงานการเงินฯ
ชื่อ - นามสกุล :
นายสุชาครีย์ ฝักผ่ายธรรม
ตำแหน่ง :
งานจัดเก็บรายได้
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1