นายบุญแสง  พรนิคม
นายบุญแสง พรนิคม
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด
สายด่วนนายก 095-916-6203

แบบสำรวจความต้องการการพัฒนาของพนักงาน

แบบประเมิน ITA บุคคลภายนอกที่มาใช้บริการ
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
การบริการประชาชน
E-Service
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
24   คน
สถิติทั้งหมด
29179   คน
เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2560

คณะผู้บริหาร

ชื่อ - นามสกุล :
นายบุญแสง พรนิคม
ตำแหน่ง :
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด
เบอร์ติดต่อ : 095-916-6203
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสัญญา ถี่ถ้วน
ตำแหน่ง :
รองนายกเทศมนตรี
เบอร์ติดต่อ : 096-2106924
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวทักษิณา ธรรมกุล
ตำแหน่ง :
รองนายกเทศมนตรี
เบอร์ติดต่อ : 092-9129737
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายมา ลาปะ
ตำแหน่ง :
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เบอร์ติดต่อ : 098-6415337
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายมนูญ คำมูลคร
ตำแหน่ง :
เลขานุการ
เบอร์ติดต่อ : 082-3833482
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1