นายชั้นฟ้า   ทีภูเวียง
นายชั้นฟ้า ทีภูเวียง
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด
สายด่วนนายก 098-915-4946
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนแม่บทเทคโนโลยีและการสื่อสาร
ผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานผลการประเมิน (LPA)
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
23   คน
สถิติทั้งหมด
18466   คน
เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2560

คณะผู้บริหาร

ชื่อ - นามสกุล :
นายชั้นฟ้า ทีภูเวียง
ตำแหน่ง :
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด
ชื่อ - นามสกุล :
นายเลิศ พรมลิ
ตำแหน่ง :
รองนายกเทศมนตรี
ชื่อ - นามสกุล :
นายสมจิตร สีมาสี
ตำแหน่ง :
รองนายกเทศมนตรี
ชื่อ - นามสกุล :
นายวันที รินอินทร์
ตำแหน่ง :
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ชื่อ - นามสกุล :
นายทองใส ทอนท้าว
ตำแหน่ง :
เลขานุการ