นายบุญแสง  พรนิคม
นายบุญแสง พรนิคม
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด
สายด่วนนายก 095-916-6203

แบบสำรวจความต้องการการพัฒนาของพนักงาน

แบบประเมิน ITA บุคคลภายนอกที่มาใช้บริการ
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
การบริการประชาชน
E-Service
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
23   คน
สถิติทั้งหมด
29178   คน
เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุรายเดือน

หน่วยงาน : หน่วยงานทั้งหมด

ค้นหาจาก :
11/04/2565 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 [กองคลัง] 27
18/04/2565 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือนมกราคม 2565 [กองคลัง] 22
18/04/2565 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือนธันวาคม 2564 [กองคลัง] 12
18/04/2565 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือนพฤศจิกายน 2564 [กองคลัง] 13
18/04/2565 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือนตุลาคม 2564 [กองคลัง] 14
22/03/2565 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน กุมภาพันธ์ 2565 [กองคลัง] 12
22/03/2565 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน มกราคม 2565 [กองคลัง] 12
22/03/2565 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน ธันวาคม 2564 [กองคลัง] 12
22/03/2565 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน พฤศจิกายน 2564 [กองคลัง] 11
22/03/2565 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน ตุลาคม 2564 [กองคลัง] 277
21/03/2565 : สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุรายเดือน [กองคลัง] 13


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1