นายบุญแสง  พรนิคม
นายบุญแสง พรนิคม
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด
สายด่วนนายก 095-916-6203

แบบสำรวจความต้องการการพัฒนาของพนักงาน

แบบประเมิน ITA บุคคลภายนอกที่มาใช้บริการ
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
การบริการประชาชน
E-Service
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
59   คน
สถิติทั้งหมด
41539   คน
เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ค้นหาจาก :
15/11/2565 : ประกาศการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู เทศบาลตำบลโนนสะอาด [สำนักปลัด] 21
03/11/2565 : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 ตำแหน่ง [สำนักปลัด] 40
20/09/2565 : การขอรับเงินอุดหนุน สป สช ของเทศบาล [สำนักปลัด] 48
08/08/2565 : ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 [สำนักปลัด] 63
01/08/2565 : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) [สำนักปลัด] 116
28/07/2565 : ประกาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) รับสมัคร 1-5 สิงหาคม 2565 เลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 [สำนักปลัด] 70
25/07/2565 : แนวทางการออกคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามมาตรา 34 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และการออกหนังสือรับรองให้แก่บุคคลที่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ จนครบกำหนดระยะเวลาแล้ว [สำนักปลัด] 78
25/07/2565 : ขอเชิญชวน ลด ละ เลิกเหล้า เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 [สำนักปลัด] 81
19/07/2565 : การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [กองคลัง] 63
21/04/2565 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 [กองคลัง] 104
30/03/2565 : ประกาศเทศบาลตำบลโนนสะอาด เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [สำนักปลัด] 108
21/03/2565 : ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนสะอาด เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565 [กองคลัง] 126
02/03/2565 : การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 [สำนักปลัด] 115
23/12/2564 : ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [กองคลัง] 131
06/09/2564 : รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์ [กองคลัง] 117
06/09/2564 : รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน [กองคลัง] 111
06/09/2564 : ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3 และ 4) [กองคลัง] 101
06/09/2564 : ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ภดส.1,2 ของเทศบาลตำบลโนนสะอาด ประจำปี 2563 [กองคลัง] 106
02/09/2564 : มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา [สำนักปลัด] 111
21/07/2564 : ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2564 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564) [กองคลัง] 98


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด3
1 2 3 >>