นายบุญแสง  พรนิคม
นายบุญแสง พรนิคม
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด
สายด่วนนายก 095-916-6203

แบบสำรวจความต้องการการพัฒนาของพนักงาน

แบบประเมิน ITA บุคคลภายนอกที่มาใช้บริการ
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
การบริการประชาชน
E-Service
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
23   คน
สถิติทั้งหมด
29178   คน
เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ค้นหาจาก :
21/04/2565 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 [กองคลัง] 18
30/03/2565 : ประกาศเทศบาลตำบลโนนสะอาด เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [สำนักปลัด] 38
21/03/2565 : ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนสะอาด เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565 [กองคลัง] 38
02/03/2565 : การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 [สำนักปลัด] 24
23/12/2564 : ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [กองคลัง] 46
06/09/2564 : รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์ [กองคลัง] 46
06/09/2564 : รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน [กองคลัง] 46
06/09/2564 : ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3 และ 4) [กองคลัง] 43
06/09/2564 : ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ภดส.1,2 ของเทศบาลตำบลโนนสะอาด ประจำปี 2563 [กองคลัง] 41
02/09/2564 : มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา [สำนักปลัด] 47
21/07/2564 : ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2564 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564) [กองคลัง] 41
20/05/2564 : ประชาสัมพันธ์แนวทางในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) [สำนักปลัด] 42
05/05/2564 : ประกาศ เรื่องการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [สำนักปลัด] 42
23/04/2564 : ประกาศ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [สำนักปลัด] 58
22/04/2564 : ประกาศ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2564) [กองคลัง] 30
22/02/2564 : ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์และป้องกันโรค COVID-19 [สำนักปลัด] 32
03/02/2564 : !!!ประชาสัมพันธ์!!! มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)DMHTT และขั้นตอนการทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี [สำนักปลัด] 30
21/01/2564 : ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563) [กองคลัง] 28
07/12/2563 : ประชาสัมพันธ์ คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ [สำนักปลัด] 27
01/12/2563 : เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส [สำนักปลัด] 59


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด3
1 2 3 >>