นายชั้นฟ้า   ทีภูเวียง
นายชั้นฟ้า ทีภูเวียง
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนแม่บทเทคโนโลยีและการสื่อสาร
ผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานผลการประเมิน (LPA)
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
23   คน
สถิติทั้งหมด
14955   คน
เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ค้นหาจาก :
: [] 7
25/05/2563 : ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง [สำนักปลัด] 19
25/05/2563 : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล พ.ศ.2563 [สำนักปลัด] 93
07/05/2563 : ประกาศ ผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครู เทศบาลตำบลโนนสะอาด ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [สำนักปลัด] 40
29/04/2563 : ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการติดต่อราชการของเทศบาลตำบลโนนสะอาด [สำนักปลัด] 142
01/04/2563 : ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก [สำนักปลัด] 180
27/03/2563 : ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานจ้าง และกำหนด วันเวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก [สำนักปลัด] 157
23/03/2563 : ประชาสัมพันธ์ การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายผู้บฏิบัติที่ว่าง [สำนักปลัด] 181
09/03/2563 : ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [สำนักปลัด] 151
24/01/2563 : ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโนนสะอาด [สำนักปลัด] 212
14/01/2563 : ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [สำนักปลัด] 393
10/01/2563 : ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานจ้าง และกำหนด วันเวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [หัวหน้าส่วนราชการ] 190
24/12/2562 : ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [สำนักปลัด] 347
24/09/2562 : ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [สำนักปลัด] 75
19/09/2562 : ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานจ้าง และกำหนด วันเวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [สำนักปลัด] 308
09/09/2562 : ประกาศการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [สำนักปลัด] 390
30/07/2562 : ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลโนนสะอาด [สำนักปลัด] 61
01/10/2561 : ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลโนนสะอาด [สำนักปลัด] 58
06/06/2562 : ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ 2562 [สำนักปลัด] 102
13/07/2561 : ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานของเทศบาลนำบลโนนสะอาด เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกันการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเทศบาลตำบลโนนสะอาด [สำนักปลัด] 89


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด2
1 2