นายชั้นฟ้า   ทีภูเวียง
นายชั้นฟ้า ทีภูเวียง
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนแม่บทเทคโนโลยีและการสื่อสาร
ผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานผลการประเมิน (LPA)
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
13   คน
สถิติทั้งหมด
6192   คน
เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ค้นหาจาก :
24/09/2562 : ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [สำนักปลัด] 38
19/09/2562 : ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานจ้าง และกำหนด วันเวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [สำนักปลัด] 215
09/09/2562 : ประกาศการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [สำนักปลัด] 236
30/07/2562 : ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลโนนสะอาด [สำนักปลัด] 26
01/10/2561 : ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลโนนสะอาด [สำนักปลัด] 17
06/06/2562 : ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ 2562 [สำนักปลัด] 44
13/07/2561 : ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานของเทศบาลนำบลโนนสะอาด เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกันการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเทศบาลตำบลโนนสะอาด [สำนักปลัด] 39
13/07/2561 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลตำบลโนนสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [สำนักปลัด] 36
02/10/2560 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ พ.ศ.2560 [กองคลัง] 29
04/10/2560 : รายงานสรุปผลการดำเนินการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [สำนักปลัด] 34
15/06/2560 : เทศบาลตำบลโนนสะอาด สำนักงาน : เลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40290 email: contact@non-saard.go.th [คณะผู้บริหาร] 106


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1