นายบุญแสง  พรนิคม
นายบุญแสง พรนิคม
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด
สายด่วนนายก 095-916-6203

แบบสำรวจความต้องการการพัฒนาของพนักงาน

แบบประเมิน ITA บุคคลภายนอกที่มาใช้บริการ
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
การบริการประชาชน
E-Service
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
24   คน
สถิติทั้งหมด
29179   คน
เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2560

สมาชิกสภาเทศบาล

ชื่อ - นามสกุล :
นายแดง เจียมภูเขียว
ตำแหน่ง :
ประธานสภาเทศบาลฯ
เบอร์ติดต่อ : 080-2267990
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายหนูเทียน บ่าวภูเวียง
ตำแหน่ง :
รองประธานสภาเทศบาลฯ
เบอร์ติดต่อ : 091-0659476
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวบุปผา ทบแก่น
ตำแหน่ง :
เลขานุการสภาเทศบาล
เบอร์ติดต่อ : 064-8162439
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายชัยชนะ กลางสุวรรณ
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต1
เบอร์ติดต่อ : 081-7993376
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายบุญทำ สุกอุดทา
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต1
เบอร์ติดต่อ : 088-0334250
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางชุติมันต์ ชัยโพธิ์
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต1
เบอร์ติดต่อ : 088-6576065
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายประเสริฐ ตลับเงิน
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต1
เบอร์ติดต่อ : 094-8913635
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายวิมาลย์ เส็งภูเวียง
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต1
เบอร์ติดต่อ : 080-4194722
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางธนานันต์ ทองนำ
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต2
เบอร์ติดต่อ : 083-3352890
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายบุญชู นินสะคู
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต2
เบอร์ติดต่อ : 089-7095596
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายไสว บุตรจันทร์
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต2
เบอร์ติดต่อ : 087-4343825
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายทะ ไกรเวียง
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต2
เบอร์ติดต่อ : 087-0525564
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสานิต ชมภูมาตย์
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต2
เบอร์ติดต่อ : 084-7927909
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1