นายบุญแสง  พรนิคม
นายบุญแสง พรนิคม
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด
สายด่วนนายก 095-916-6203

แบบสำรวจความต้องการการพัฒนาของพนักงาน

แบบประเมิน ITA บุคคลภายนอกที่มาใช้บริการ
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
การบริการประชาชน
E-Service
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
25   คน
สถิติทั้งหมด
29180   คน
เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2560

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2561)
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2561)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560)
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1