นายบุญแสง  พรนิคม
นายบุญแสง พรนิคม
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด
สายด่วนนายก 095-916-6203

แบบสำรวจความต้องการการพัฒนาของพนักงาน

แบบประเมิน ITA บุคคลภายนอกที่มาใช้บริการ
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
การบริการประชาชน
E-Service
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
24   คน
สถิติทั้งหมด
29179   คน
เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2560

กองการศึกษา

ชื่อ - นามสกุล :
นางสุกานดา แก้วแกมดา
ตำแหน่ง :
ผอ.กองการศึกษา
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางฤดี อุปนันท์
ตำแหน่ง :
ครู คศ.1 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาภิรมย์)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวภัทราภรณ์ วงภูธร
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษา
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางประภัสสร เจริญทรัพย์
ตำแหน่ง :
ครู คศ.1 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางปรัชญา สงวนกลิ่น
ตำแหน่ง :
ครู คส.1
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางอรศา ยานประเสริฐ
ตำแหน่ง :
ครู คส.1
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางนรีรัตน์ สมไพร
ตำแหน่ง :
ผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางทัณฑธร สนไธสง
ตำแหน่ง :
ผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวศิริลักษณ์ นนทวิศรุต
ตำแหน่ง :
ช่วยงานผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวอมร เหลาประเสริฐ
ตำแหน่ง :
แม่บ้าน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสังวาลย์ โชคชัย
ตำแหน่ง :
แม่บ้าน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาภิรมย์)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายถนอมชัย หงษ์ชุมแพ
ตำแหน่ง :
คนสวน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1