นายชั้นฟ้า   ทีภูเวียง
นายชั้นฟ้า ทีภูเวียง
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนแม่บทเทคโนโลยีและการสื่อสาร
ผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานผลการประเมิน (LPA)
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
25   คน
สถิติทั้งหมด
14957   คน
เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2560

โครงการอบรมบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ลงข่าว: 08/07/2562  หน่วยงาน : สำนักปลัด   20   69

เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น นำโดยท่านนายกชั้นฟ้า ทีภูเวียง และปลัดเทศเทศบาล นางภาวิณี พุทธศรี ได้จัดทำโครงการอบรมบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 2 - 5 กรกฎาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี และ องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง อ.เมือง จ.ระยอง โดยมีนายชั้นฟ้า ทีภูเวียง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโนนสะอาด เป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้