คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง เทศบาลตำบลโนนสะอาด
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง