นายชั้นฟ้า   ทีภูเวียง
นายชั้นฟ้า ทีภูเวียง
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด
สายด่วนนายก 098-915-4946
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนแม่บทเทคโนโลยีและการสื่อสาร
ผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานผลการประเมิน (LPA)
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
4   คน
สถิติวันนี้
43   คน
สถิติทั้งหมด
18351   คน
เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2560

ชื่อ - นามสกุล :
นางรักษิณา หลาวมา
ตำแหน่ง :
ผอ.กองคลัง
ชื่อ - นามสกุล :
น.ส.ดวงกมล บุญฤทธิ์
ตำแหน่ง :
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวอนุศรา พรมนนท์
ตำแหน่ง :
ผุ้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินฯ
ชื่อ - นามสกุล :
น.ส. สมซา ผิวนางาม
ตำแหน่ง :
ช่วยการเงินและบัญชี
ชื่อ - นามสกุล :
น.ส.จุรีรัตน์ แซงราชา
ตำแหน่ง :
ช่วยงานการเงินฯ
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1 1