นายชั้นฟ้า   ทีภูเวียง
นายชั้นฟ้า ทีภูเวียง
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด
สายด่วนนายก 098-915-4946
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนแม่บทเทคโนโลยีและการสื่อสาร
ผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานผลการประเมิน (LPA)
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
23   คน
สถิติทั้งหมด
18466   คน
เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2560

ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวเกศรา จวบบุญ
ตำแหน่ง :
นักพัฒนาชุมชน
ชื่อ - นามสกุล :
นส.ยุวลี พิมพ์แก้ว
ตำแหน่ง :
ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ชื่อ - นามสกุล :
น.ส.พรชนก พรหนอง
ตำแหน่ง :
ช่วยงานธุรการ
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1 1