นายชั้นฟ้า   ทีภูเวียง
นายชั้นฟ้า ทีภูเวียง
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนแม่บทเทคโนโลยีและการสื่อสาร
ผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานผลการประเมิน (LPA)
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
2   คน
สถิติทั้งหมด
5082   คน
เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2560

ชื่อ - นามสกุล :
นายบรรจง ดีโคตร
ตำแหน่ง :
นายช่างไฟฟ้า
ชื่อ - นามสกุล :
นายวิฆเนศ จุลละนันท์
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
ชื่อ - นามสกุล :
นายกฤษฏภาส แก้วกุดเลาะ
ตำแหน่ง :
ช่วยงานไฟฟ้า
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1 1