นายชั้นฟ้า   ทีภูเวียง
นายชั้นฟ้า ทีภูเวียง
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด
สายด่วนนายก 098-915-4946
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนแม่บทเทคโนโลยีและการสื่อสาร
ผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานผลการประเมิน (LPA)
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
40   คน
สถิติทั้งหมด
16884   คน
เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2560

ชื่อ - นามสกุล :
นายสุนทร นูสีหา
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานพัสดุ
ชื่อ - นามสกุล :
น.ส. วิไลลักษณ์ ทูลพุทธา
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
ชื่อ - นามสกุล :
น.ส. นีรนุช การภูมิ
ตำแหน่ง :
ช่วยงานพัสดุ
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1 1