นายชั้นฟ้า   ทีภูเวียง
นายชั้นฟ้า ทีภูเวียง
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด
สายด่วนนายก 098-915-4946
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนแม่บทเทคโนโลยีและการสื่อสาร
ผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานผลการประเมิน (LPA)
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
5   คน
สถิติทั้งหมด
18448   คน
เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2560

ประกาศ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตำบลโนนสะอาด จำนวน 2 อัตรา 

ลงข่าว : 17/08/2563

ประกาศ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตำบลโนนสะอาด จำนวน 2 อัตรา
ระหว่างวันที่ 17 -18 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 
รายละเอียดตามไฟล์แนบ
---------------------------------------------------
#ติดตามข่าวสารได้ที่
WEBSITE : www.non-saad.go.th/
FACEBOOK : www.facebook.com/nonsaad210318/
#สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 043-424873 (ตามวันเวลาราชการ)เข้าชม : 150