นายชั้นฟ้า   ทีภูเวียง
นายชั้นฟ้า ทีภูเวียง
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด
สายด่วนนายก 098-915-4946
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนแม่บทเทคโนโลยีและการสื่อสาร
ผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานผลการประเมิน (LPA)
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
18   คน
สถิติทั้งหมด
18461   คน
เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2560

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานของเทศบาลนำบลโนนสะอาด เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกันการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเทศบาลตำบลโนนสะอาด 

ลงข่าว : 13/07/2561เข้าชม : 126