นายบุญแสง  พรนิคม
นายบุญแสง พรนิคม
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด
สายด่วนนายก 095-916-6203

แบบสำรวจความต้องการการพัฒนาของพนักงาน

แบบประเมิน ITA บุคคลภายนอกที่มาใช้บริการ
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
การบริการประชาชน
E-Service
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
24   คน
สถิติทั้งหมด
29179   คน
เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2560

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ลงข่าว: 27/10/2563  หน่วยงาน : สำนักปลัด   14   50

เทศบาลตำบลโนนสะอาด นำโดยท่านนายกชั้นฟ้า ทีภูเวียง และปลัดเทศบาล นางภาวิณี พุทธศรี  ได้จัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการฟื้นฟูพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดในแหล่งน้ำสาธารณะ ณ บึงหนองแหวนบ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสะอาด  โดยมีนายชั้นฟ้า ทีภูเวียง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้
---------------------------------------------------------
#ติดตามข่าวสารได้ที่
WEBSITE : www.non-saad.go.th/
FACEBOOK : www.facebook.com/nonsaad210318/
#สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 043-424873 (ตามวันเวลาราชการ)