นายชั้นฟ้า   ทีภูเวียง
นายชั้นฟ้า ทีภูเวียง
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด
สายด่วนนายก 098-915-4946
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนแม่บทเทคโนโลยีและการสื่อสาร
ผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานผลการประเมิน (LPA)
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
11   คน
สถิติทั้งหมด
18454   คน
เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2560

ปัจฉิมนิเทศโครงการพัฒนาการจัดแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) 

ลงข่าว: 12/10/2563  หน่วยงาน : กองคลัง   15   18

เทศบาลตำบลโนนสะอาด นำโดยท่านนายกชั้นฟ้า ทีภูเวียง และปลัดเทศบาล นางภาวิณี พุทธศรี ได้จัดปัจฉิมนิเทศโครงการพัฒนาการจัดแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านต่างๆ ขององค์กรปกครองท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ณ หอประชุมเทศบาลตำบลโนนสะอาด โดยมี นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้
---------------------------------------------------------
#ติดตามข่าวสารได้ที่
WEBSITE : www.non-saad.go.th/
FACEBOOK : www.facebook.com/nonsaad210318/
#สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 043-424873 (ตามวันเวลาราชการ)