นายบุญแสง  พรนิคม
นายบุญแสง พรนิคม
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด
สายด่วนนายก 095-916-6203

แบบสำรวจความต้องการการพัฒนาของพนักงาน

แบบประเมิน ITA บุคคลภายนอกที่มาใช้บริการ
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
การบริการประชาชน
E-Service
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
23   คน
สถิติทั้งหมด
29178   คน
เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2560

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพสตรีตำบลโนนสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ลงข่าว: 03/09/2563  หน่วยงาน : สำนักปลัด   13   52

เทศบาลตำบลโนนสะอาด นำโดยท่านนายกชั้นฟ้า ทีภูเวียง และปลัดเทศเทศบาล นางภาวิณี พุทธศรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพสตรีตำบลโนนสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 2 - 3 กันยายน 2563 โดยมีนายชั้นฟ้า ทีภูเวียง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโนนสะอาด เป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้
---------------------------------------------------------

#ติดตามข่าวสารได้ที่
WEBSITE : www.non-saad.go.th/
FACEBOOK : www.facebook.com/nonsaad210318/
#สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 043-424873 (ตามวันเวลาราชการ)