นายชั้นฟ้า   ทีภูเวียง
นายชั้นฟ้า ทีภูเวียง
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด
สายด่วนนายก 098-915-4946
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนแม่บทเทคโนโลยีและการสื่อสาร
ผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานผลการประเมิน (LPA)
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
19   คน
สถิติทั้งหมด
18462   คน
เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2560

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ลงข่าว: 29/07/2563  หน่วยงาน : สำนักปลัด   18   32

เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น นำโดยท่านนายกชั้นฟ้า ทีภูเวียง และปลัดเทศเทศบาล นางภาวิณี พุทธศรี ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2563 ณ รัฐวิสาหกิจชุมชนบ้านต้นหล้า อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย และ เทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยมีนายเลิศ พรมลิ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโนนสะอาด เป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้