นายชั้นฟ้า   ทีภูเวียง
นายชั้นฟ้า ทีภูเวียง
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด
สายด่วนนายก 098-915-4946
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนแม่บทเทคโนโลยีและการสื่อสาร
ผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานผลการประเมิน (LPA)
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
21   คน
สถิติทั้งหมด
18464   คน
เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2560

โครงการ ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ลงข่าว: 18/02/2563  หน่วยงาน : สำนักปลัด   16   105

วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา
เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น นำโดยท่านนายกชั้นฟ้า ทีภูเวียง พร้อมด้วย นางภาวิณี พุทธศรี ปลัดเทศบาลได้จัดทำโครงการ ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ. โรงแรมบ้านแพลูกแพรว และ ศูนย์กสิกรรมท่ามะขาม จังหวัดกาญจนบุรี
---------------------------------------------------
#ติดตามข่าวสารได้ที่
WEBSITE : www.non-saad.go.th/
FACEBOOK : www.facebook.com/nonsaad210318/
#สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 043-424873 (ตามวันเวลาราชการ)