นายชั้นฟ้า   ทีภูเวียง
นายชั้นฟ้า ทีภูเวียง
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด
สายด่วนนายก 098-915-4946
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนแม่บทเทคโนโลยีและการสื่อสาร
ผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานผลการประเมิน (LPA)
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
3   คน
สถิติวันนี้
23   คน
สถิติทั้งหมด
18466   คน
เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2560

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 

ลงข่าว: 13/01/2563  หน่วยงาน : กองการศึกษา   19   79

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563
เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น นำโดยท่านนายกชั้นฟ้า ทีภูเวียง พร้อมด้วย นางภาวิณี พุทธศรี ปลัดเทศบาล ได้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีนายชั้นฟ้า ทีภูเวียง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโนนสะอาด เป็นประธาน ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีของเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลโนนสะอาดและใกล้เคียง การมอบของขวัญและทุนการศึกษา รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ สร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆ ที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก
---------------------------------------------------
#ติดตามข่าวสารได้ที่
WEBSITE : www.non-saad.go.th/
FACEBOOK : www.facebook.com/nonsaad210318/
#สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 043-424873 (ตามวันเวลาราชการ)