นายชั้นฟ้า   ทีภูเวียง
นายชั้นฟ้า ทีภูเวียง
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนแม่บทเทคโนโลยีและการสื่อสาร
ผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานผลการประเมิน (LPA)
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
23   คน
สถิติทั้งหมด
14983   คน
เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2560

โครงการ to be number one dancercise nonsaad championship 

ลงข่าว: 01/09/2562  หน่วยงาน : สำนักปลัด   15   74

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562  เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น นำโดยท่านนายกชั้นฟ้า ทีภูเวียง และปลัดเทศเทศบาล นางภาวิณี พุทธศรี ได้ทำโครงการ to be number one dancercise nonsaad championship ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยมี นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ โดยมีกิจกรรมภายในงานดังต่อไปนี้ 
- แข่งขันการเต้นแอโรบิคแดนซ์ ของแต่ละหมู่บ้าน 
- จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
- กิจกรรมเดินแฟชั่นโชว์จากชุดขยะรีไซเคิล ของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโนนสะอาด
- กิจกรรมการแสดงละครวิถีชีวิตชาวอิสาน ของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโนนสะอาด
โดยการแข่งขันการเต้นแอโรบิคแดนซ์ในครั้งนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หมู่2 บ้านเหมือดแอ่ รางวัลรองชนะอันดับที่1 ได้แก่ หมู่6 บ้านสมบูรณ์สุข และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ หมู่5 บ้านแสนสุข
---------------------------------------------------------
#ติดตามข่าวสารได้ที่ 
WEBSITE : www.non-saad.go.th/
FACEBOOK : www.facebook.com/nonsaad210318/
#สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
โทร. 043-424873 (ตามวันเวลาราชการ)