นายชั้นฟ้า   ทีภูเวียง
นายชั้นฟ้า ทีภูเวียง
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนแม่บทเทคโนโลยีและการสื่อสาร
ผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานผลการประเมิน (LPA)
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
11   คน
สถิติทั้งหมด
3814   คน
เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2560

โครงการ to be number one dancercise nonsaad championship 

ลงข่าว: 01/09/2562  หน่วยงาน : สำนักปลัด   15   7

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562  เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น นำโดยท่านนายกชั้นฟ้า ทีภูเวียง และปลัดเทศเทศบาล นางภาวิณี พุทธศรี ได้ทำโครงการ to be number one dancercise nonsaad championship ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยมี นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ โดยมีกิจกรรมภายในงานดังต่อไปนี้ 
- แข่งขันการเต้นแอโรบิคแดนซ์ ของแต่ละหมู่บ้าน 
- จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
- กิจกรรมเดินแฟชั่นโชว์จากชุดขยะรีไซเคิล ของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโนนสะอาด
- กิจกรรมการแสดงละครวิถีชีวิตชาวอิสาน ของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโนนสะอาด
โดยการแข่งขันการเต้นแอโรบิคแดนซ์ในครั้งนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หมู่2 บ้านเหมือดแอ่ รางวัลรองชนะอันดับที่1 ได้แก่ หมู่6 บ้านสมบูรณ์สุข และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ หมู่5 บ้านแสนสุข
---------------------------------------------------------
#ติดตามข่าวสารได้ที่ 
WEBSITE : www.non-saad.go.th/
FACEBOOK : www.facebook.com/nonsaad210318/
#สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
โทร. 043-424873 (ตามวันเวลาราชการ)