นายชั้นฟ้า   ทีภูเวียง
นายชั้นฟ้า ทีภูเวียง
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนแม่บทเทคโนโลยีและการสื่อสาร
ผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานผลการประเมิน (LPA)
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
23   คน
สถิติทั้งหมด
14983   คน
เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2560

โครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ และ โครงการเทศบาลพบประชาชน 

ลงข่าว: 22/07/2562  หน่วยงาน : สำนักปลัด   18   86


วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ออกให้บริการประชาชน ตามโครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service) ณ วัดบูรพาภิรมณ์ บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ โดยมี นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ และมีนายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด นายชั้นฟ้า ทีภูเวียง และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง พี่น้อง ประชาชน ให้การต้อนรับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการในพื้นที่อำเภอชุมแพ ได้ออกให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง ทั้งนี้ เทศบาลตำบลโนนสะอาดได้จัดทำโครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบด้วย 
---------------------------------------------------------
#ติดตามข่าวสารได้ที่ 
WEBSITE : www.non-saad.go.th/
FACEBOOK : www.facebook.com/nonsaad210318/
#สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
โทร. 043-424873 (ตามวันเวลาราชการ)