นายชั้นฟ้า   ทีภูเวียง
นายชั้นฟ้า ทีภูเวียง
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนแม่บทเทคโนโลยีและการสื่อสาร
ผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานผลการประเมิน (LPA)
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
11   คน
สถิติทั้งหมด
3814   คน
เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2560

โครงการอบรมให้ความรู้อาสาสมัครพิทักษ์ป่า พ.ศ.2562 

ลงข่าว: 08/07/2562  หน่วยงาน : สำนักปลัด   18   11

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น นำโดยท่านนายกชั้นฟ้า ทีภูเวียง และปลัดเทศบาล นางภาวิณี พุทธศรี ได้ทำโครงการอบรมให้ความรู้อาสาสมัครพิทักษ์ป่า เทศบาลตำบลโนนสะอาด ณ ศูนย์ฝึกอบรมเทศบาลตำบลโนนสะอาด โดยมีนายเลิศ พรมลิ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโนนสะอาด เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้