นายชั้นฟ้า   ทีภูเวียง
นายชั้นฟ้า ทีภูเวียง
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนแม่บทเทคโนโลยีและการสื่อสาร
ผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานผลการประเมิน (LPA)
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
4   คน
สถิติทั้งหมด
7266   คน
เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2560

โครงการ ศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข “สืบสานแนวทางตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านสาธารณสุข” 

ลงข่าว: 21/05/2562  หน่วยงาน : สำนักปลัด   19   36

เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น นำโดยท่านนายกชั้นฟ้า ทีภูเวียง และปลัดเทศเทศบาล นางภาวิณี พุทธศรี ได้จัดทำโครงการ ศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข “สืบสานแนวทางตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านสาธารณสุข” (อบรมการดำเนินงานเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข) ระหว่างวันที่ 15 –17 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดระยอง โดยมีนายชั้นฟ้า ทีภูเวียง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโนนสะอาด เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้