นายชั้นฟ้า   ทีภูเวียง
นายชั้นฟ้า ทีภูเวียง
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนแม่บทเทคโนโลยีและการสื่อสาร
ผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานผลการประเมิน (LPA)
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
2   คน
สถิติทั้งหมด
5082   คน
เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2560

โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2562-2564) 

ลงข่าว: 08/05/2562  หน่วยงาน : สำนักปลัด   18   18

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น นำโดยท่านนายกชั้นฟ้า ทีภูเวียง และปลัดเทศเทศบาล นางภาวิณี พุทธศรี ได้จัดทำโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2562-2564) ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ เทศบาลตำบลโนนสะอาด โดยมีนายชั้นฟ้า ทีภูเวียง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโนนสะอาด เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้