นายชั้นฟ้า   ทีภูเวียง
นายชั้นฟ้า ทีภูเวียง
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนแม่บทเทคโนโลยีและการสื่อสาร
ผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานผลการประเมิน (LPA)
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
11   คน
สถิติทั้งหมด
3814   คน
เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2560

โครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพแก่เด็กและเยาวชน "สานตะกร้าจากเส้นพลาสติก" ประจำปีงบประมาณ 2562  

ลงข่าว: 22/04/2562  หน่วยงาน : สำนักปลัด   19   9

วันที่ 19 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น นำโดยท่านนายกชั้นฟ้า ทีภูเวียง และปลัดเทศเทศบาล นางภาวิณี พุทธศรี ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพแก่เด็กและเยาวชน "สานตะกร้าจากเส้นพลาสติก" ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ เทศบาลตำบลโนนสะอาด โดยมีนายชั้นฟ้า ทีภูเวียง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโนนสะอาด เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้