นายบุญแสง  พรนิคม
นายบุญแสง พรนิคม
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด
สายด่วนนายก 095-916-6203

แบบสำรวจความต้องการการพัฒนาของพนักงาน

แบบประเมิน ITA บุคคลภายนอกที่มาใช้บริการ
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
การบริการประชาชน
E-Service
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
23   คน
สถิติทั้งหมด
29178   คน
เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2560

ประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด สมัยสามัญประจำปี สมัยแรก ของปี 2564 

ลงข่าว: 10/06/2564  หน่วยงาน : สำนักปลัด   14   35

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.
เทศบาลตำบลโนนสะอาดเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด สมัยสามัญประจำปี สมัยแรก ของปี 2564 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด โดยนายแดง เจียมภูเขียว ประธานสภาเทศบาลฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบและขอรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ต่อจากนั้น นายบุญแสง  พรนิคม นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด พร้อมคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
---------------------------------------------------------
#ติดตามข่าวสารได้ที่
WEBSITE : www.non-saad.go.th/
FACEBOOK : เทศบาลตำบลโนนสะอาด  อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น
#สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 043-424873 (ตามวันเวลาราชการ)