นายบุญแสง  พรนิคม
นายบุญแสง พรนิคม
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด
สายด่วนนายก 095-916-6203

แบบสำรวจความต้องการการพัฒนาของพนักงาน

แบบประเมิน ITA บุคคลภายนอกที่มาใช้บริการ
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
การบริการประชาชน
E-Service
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
23   คน
สถิติทั้งหมด
29178   คน
เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2560

อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง (กปน.) 

ลงข่าว: 25/03/2564  หน่วยงาน : หัวหน้าส่วนราชการ   20   37

วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น.
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโนนสะอาด จัดอบรม “คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง (กปน.) เขตเลือกตั้งที่ 1 และเขตเลือกตั้งที่ 2 " ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอาชีพ เทศบาลตำบลโนนสะอาด โดยมี นายสุวิทย์ น้อยลา ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโนนสะอาด เป็นประธานเปิดการอบรมฯ พร้อมด้วย นางภาวิณี พุทธศรี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโนนสะอาด คณะทำงาน และ กปน. ร่วมการอบรม เพื่อรับทราบบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานประจำหน่วยเลือกตั้ง และการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากนั้นได้ร่วมกันสาธิตวิธีการปฏิบัติงานเสมือนจริง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 นี้
---------------------------------------------------------
FACEBOOK : เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
โทร. 043-424873 (ตามวันเวลาราชการ)