นายบุญแสง  พรนิคม
นายบุญแสง พรนิคม
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด
สายด่วนนายก 095-916-6203

แบบสำรวจความต้องการการพัฒนาของพนักงาน

แบบประเมิน ITA บุคคลภายนอกที่มาใช้บริการ
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
การบริการประชาชน
E-Service
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
23   คน
สถิติทั้งหมด
29178   คน
เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2560

เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด 

ลงข่าว: 24/03/2564  หน่วยงาน : สำนักปลัด   15   48

22 - 24 มีนาคม 2564
เทศบาลตำบลโนนสะอาด โดย นางภาวิณี พุทธศรี ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง เพื่อเป็นสื่อบุคคลในการสร้างการรับรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 -17.00 น. โดยมีการถือป้ายเชิญชวนให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกมาลงคะแนนเลือกตั้ง พร้อมแนะนำวิธีกาบัตรเลือกตั้ง ป้ายรณรงค์การไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง รวมทั้งให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ประชาชน ครู นักเรียน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ชมรมผู้สูงอายุ
---------------------------------------------------------
FACEBOOK : เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
โทร. 043-424873 (ตามวันเวลาราชการ)