นายบุญแสง  พรนิคม
นายบุญแสง พรนิคม
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด
สายด่วนนายก 095-916-6203

แบบสำรวจความต้องการการพัฒนาของพนักงาน

แบบประเมิน ITA บุคคลภายนอกที่มาใช้บริการ
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
การบริการประชาชน
E-Service
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
23   คน
สถิติทั้งหมด
29178   คน
เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2560

โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 

ลงข่าว: 14/03/2564  หน่วยงาน : สำนักปลัด   16   39

12 มีนาคม 2564
เทศบาลตำบลโนนสะอาด โดย นางภาวิณี พุทธศรี ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโนนสะอาด จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลโนนสะอาด ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอาชีพ เทศบาลตำบลโนนสะอาด
---------------------------------------------------------
FACEBOOK : เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
โทร. 043-424873 (ตามวันเวลาราชการ)