นายชั้นฟ้า   ทีภูเวียง
นายชั้นฟ้า ทีภูเวียง
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด
สายด่วนนายก 098-915-4946
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนแม่บทเทคโนโลยีและการสื่อสาร
ผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานผลการประเมิน (LPA)
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
31   คน
สถิติทั้งหมด
18339   คน
เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2560

เอกสารเผยแพร่ทั้งหมด

หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
ประกาศธรรมนุญสุขภาพตำบลโนนสะอาด ประเด็นป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)   [27/03/2563] [คณะผู้บริหาร] 453.8k
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของเทศบาลตำบลโนนสะอาด พ.ศ. 2562   [26/08/2562] [สำนักปลัด] 520.95k
สารนายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด เรื่อง การแสดงเจตจำนงว่าจะบริหารงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และการพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส   [04/04/2560] [คณะผู้บริหาร] 186.72k


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1