นายบุญแสง  พรนิคม
นายบุญแสง พรนิคม
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด
สายด่วนนายก 095-916-6203

แบบสำรวจความต้องการการพัฒนาของพนักงาน

แบบประเมิน ITA บุคคลภายนอกที่มาใช้บริการ
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
การบริการประชาชน
E-Service
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
23   คน
สถิติทั้งหมด
29178   คน
เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2560

เอกสารเผยแพร่ทั้งหมด

หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
การติดต่อการชำระภาษี   [28/03/2565] [กองคลัง] 1.24M
การขอใบรับรองการก่อสร้าง   [28/03/2565] [กองคลัง] 1.12M
การขอรับเบี้ยยังชีพ   [28/03/2565] [กองคลัง] 1.24M
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน   [22/03/2565] [สำนักปลัด] 172.26k
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิชาการเงิน   [21/03/2565] [สำนักปลัด] 3.83M
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ   [21/03/2565] [สำนักปลัด] 65.24k
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ   [21/03/2565] [สำนักปลัด] 172.26k
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน / นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   [08/03/2565] [สำนักปลัด] 271.38k
ประกาศธรรมนุญสุขภาพตำบลโนนสะอาด ประเด็นป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)   [27/03/2563] [คณะผู้บริหาร] 453.8k
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของเทศบาลตำบลโนนสะอาด พ.ศ. 2562   [26/08/2562] [สำนักปลัด] 520.95k
สารนายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด เรื่อง การแสดงเจตจำนงว่าจะบริหารงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และการพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส   [04/04/2560] [คณะผู้บริหาร] 186.72k


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1